Z życia świetlicy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

Z życia świetlicy

Świetlica Środowiskowa rozpoczęła swą działalność w 12.10.2020 roku.
Zorganizowana jest dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lipnik.
Świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 15:00 do 19:00.
Celem działalności naszej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu.
Staramy się stworzyć warunki do wypoczynku, relaksu, zabawy i odrabiania zadań domowych. Chcemy aby czas spędzony w świetlicy sprzyjał także rozwijaniu zainteresowań.
Dbamy o to, żeby dzieci czuły się w świetlicy dobrze i bezpiecznie, miały okazję nawiązać dobre relacje z kolegami, a także wychowawcami, a tym samym łatwiej adaptowały się w szkole.
Wdrażamy naszych uczniów do kulturalnego i higienicznego trybu życia. Dzieci uczestniczą w różnorodnych działaniach opiekuńczo- wychowawczych i edukacyjnych, zajęciach plastycznych, czytelniczych, relaksacyjnych, muzycznych, konkursach i zabawach w świetlicy oraz na świeżym powietrzu. Uczestnicząc w zajęciach, uczniowie mają okazję uczyć się przestrzegania norm i zasad współżycia społecznego, współpracy i właściwej komunikacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, poznać możliwości radzenia sobie z emocjami, wzmacniać zachowania pozytywne, szanować siebie i innych.
Nasza świetlica jest wyposażona w gry edukacyjne, różnorodne materiały plastyczne.


W świetlicy szkolnej organizowane są zajęcia rekreacyjne, dydaktyczne i opiekuńczo-wychowawcze takie jak:

• gry i zabawy integracyjne;
• zajęcia umuzykalniające i relaksacyjne (słuchanie muzyki, nauka piosenek);
• zajęcia plastyczne i manualne (stosowanie różnorodnych technik plastycznych);
• nauka własna, odrabianie zadań domowych;
• zajęcia czytelnicze
•korzystanie ze sprzętu audiowizualnego.


Miesięczne plany pracy opiekuńczo-wychowawczej w świetlicy środowiskowej.


PAŹDZIERNIK

I. Złota polska jesień! Poznajemy świat różnymi zmysłami (wzrok, słuch, dotyk). Jak rozpoznać jesień? - kolor (wzrok), wicher (słuch), deszcz (dotyk). Rozwiązywanie krzyżówki i rebusów i zagadek. – Spacer w poszukiwaniu jesiennych skarbów. „ Pani Jesień” – praca z darów jesieni . Zapoznanie z wierszem J. Kulmowej " Jesienna pogoda". Słuchanie muzyki Vivaldiego „Jesień” Dostrzeganie zależności między wyglądem przyrody , a porą roku – jesień. Zabawa i tworzenie ludzików z kasztanów.

II. Gry i zabawy świetlicowe wyzwalające aktywność dziecka. Rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego w atmosferze współzawodnictwa, doskonalenie umiejętności szybkiego myślenia. Kształtowanie odporności emocjonalnej oraz umiejętności oczekiwania na swoją kolej.

GRUDZIEŃ

I. 21.12.2020 r. w świetlicy odbyło się spotkanie pod tytułem ,,Myśliwska Paczka’’ zorganizowane przez Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Tarnobrzegu. W tym dniu zostały wręczone dzieciom upominki świąteczne.

LUTY

I. Walentynki w świetlicy! Wiersze, życzenia, laurki walentynkowe Mój najlepszy przyjaciel Rozwijanie koleżeństwa i przyjaźni -„Najbardziej na świecie kocham…

II. Gry i zabawy muzyczno – ruchowe. Dzieci doskonalą umiejętności współpracy w grupie, rozwijają koncentracje uwagi i koordynacji ruchowej oraz rozwijają wyobraźnie przestrzenną.

MARZEC

I. Zgodnie z tradycją z okazji Dnia Kobiet chłopcy złożyli życzenia i wręczyli upominki. Podczas zajęć poznaliśmy bliżej postacie sławnych Polek różnych epok. Następnie rozegraliśmy turniej w tenisa stołowego , w Cybergaja oraz w różne gry planszowe.

II. Recepta na nudę- sposobów spędzania czasu wolnego. Co robię po szkole . Kształtowanie umiejętności racjonalnego wykorzystania czasu wolnego.

III. Dzień Recyklingu w świetlicy miała miejsce radosna twórczość własna z wykorzystaniem materiałów recyklingowych. Dzięki wyobraźni naszych dzieci powstały motyle i dżdżownice (może zachęcą wiosnę, by śmielej do nas przyszła?), Zabawa była przednia!

IV.W marcu jak w garncu – luźne wypowiedzi dzieci – cechy charakterystyczne marcowej pogody, jej zmienność – praca w grupach. Zwiastuny wiosny: ptaki, rośliny, zwierzęta – rozmowa kierowana. Odgrywanie scenek darmowych pod hasłem: „Spotkanie dwóch panien – Wiosny i Zimy”. Tworzenie pierwszych wiosennych kwiatów – kreatywne pomysły dzieci – praca zbiorowa.

V. Tradycje Wielkanocne! Zapoznanie z tradycjami i obrzędami wielkanocnymi (święcenie palemek, malowanie pisanek, świąteczne śniadanie) na podstawie tekstu „ Wielkanoc na wsi” Nauka piosenki pt. „ Pisanki”. Poznanie nazw jaj wielkanocnych (kraszanki, pisanki, skrobanki, malowanki, naklejanki). Prace plastyczne – wirujące pisanki i koguciki oraz kurczaki z butelek. Szukanie i czytanie ciekawostek na temat Świąt Wielkanocnych w czasopismach . Dzieci wykonywały i wysyłamy kartki świąteczne do najbliższych. Utrwalenie piosenki „ Pisanki”. Kolorowanie obrazków świątecznych, dekoracja sali. Na wielkanocnym stole. Quizy i zagadki wiosenno-wielkanocne.

Artykuły

 • Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kurowie.

  Dnia 10 sierpnia 2021 r. odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kurowie.
  Otwarcie świetlicy możliwe było dzięki otrzymaniu przez Gminę Lipnik/ Ośrodek Pomocy Społecznej dofinansowania z Funduszy Europejskich na realizację projektu pn. „ Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”. Całkowita wartość projektu wynosi 997.558,19 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 897.598,19zł. Wkład własny gminy to 99,960,00zł.
  Realizatorem projektu związanego z funkcjonowaniem świetlicy jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku .

  Czytaj Więcej o: Otwarcie Świetlicy Środowiskowej w Kurowie.
 • Kolonie letnie

  W dniach od 13 do 19 lipca 2021 r. w malowniczo położonym Bobolinie dzieci uczęszczające do Świetlicy Środowiskowej w Kurowie wypoczywały na kolonii letniej zorganizowanej w ramach projektu „ Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik” realizowanego przez Gminę Lipnik/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku w ramach „ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” z osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Podziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

  Czytaj Więcej o: Kolonie letnie
 • Gmina Lipnik/ Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”.

  Logo Fundusze Europejskie Logo Województwo świętokrzyskie Logo Unia Europejska

  Gmina Lipnik/ Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”. Całkowita wartość projektu wynosi 997.558,19 zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 897.598,19zł. Wkład własny gminy to 99,960,00zł.
  Realizatorem zadania jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku .
  Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z terenu gminy Lipniku w okresie 01.07.2020r. – 30.06.2023r. w procesie przygotowania dzieci i młodzieży do samodzielnego życia, kształtowania właściwych postaw społecznych poprzez objęcie ich w czasie wolnym od zajęć szkolnych opieką oraz zajęciami edukacyjnymi i profilaktycznymi. Projekt zakłada wsparcie 65 osób ( 32 K, 33M) w tym 1 niepełnosprawnej zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich otoczenia w tym 35 ( 17K, 18 M) dzieci oraz 30 ( 15K, 15 M) rodziców.
  Świetlica otwarta jest przez 4 godziny dziennie od poniedziałku do piątku. Dzieci i młodzież mogą skorzystać z następującej oferty:
  1) pomoc w nauce ( odrabianie lekcji),
  2) organizacja czasu wolnego,
  3)organizacja zabaw i zajęć sportowych,
  4) zajęcia ukierunkowane będą na profilaktykę i pomoc dziecku i rodzinie w radzeniu sobie z życiowymi problemami i kryzysami związanymi z relacjami z rówieśnikami szkolnymi,
  5)rozwijanie zainteresowań:
  - zajęcia z informatyki/ robotyki
  - zajęcia teatralno- muzyczne
  - język angielski
  - zajęcia kulinarne.
  W ramach projektu w Urzędzie Gminy utworzono Punkt Wsparcia Rodziny, gdzie dyżurują psycholog i pedagog. Dzieci przebywające w świetlicy otrzymują poczęstunek.

  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

  Czytaj Więcej o: Gmina Lipnik/ Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „ Utworzenie świetlicy środowiskowej w Kurowie, Gmina Lipnik”.