Dodatek gazowy - Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipniku

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Siedziba OPS Lipnik

Dodatek gazowy

Refundacja podatku VAT – dodatek gazowy

21 grudnia 2022 r., weszła w życia ustawa wprowadzająca możliwość refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych.
Dodatek gazowy w przeciwieństwie do dotychczas znanych rozwiązań nie ma określonej ustawowo kwoty. Stanowi refundację podatku VAT wynikającej z faktury za dostarczenia paliwa.

Refundacja podatku VAT obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
O zwrot można ubiegać się po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwa gazowe w roku 2023.

Kto może ubiegać się o refundację?

O refundację podatku VAT mogą ubiegać się odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym, które wykorzystuje jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia wejścia w życie ustawy, albo po tym dniu – w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.
Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury.

Termin złożenia wniosku

Wniosek o refundację podatku VAT składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Wniosek należy złożyć nie później niż do dnia 29 lutego 2024 r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych:
- w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipniku w dniach poniedziałek - piątek w godz. od 7:15 do 15:15,
- elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Do wniosku należy dołączyć skany wymaganych dokumentów.

Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego:

• 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego,

• 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Dochód weryfikowany jest jednorazowo przy złożeniu pierwszego wniosku.

W przypadku złożenia wniosku o refundację w okresie:

• od 1 stycznia 2023 r., do 31 lipca 2023 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 r.

• od 1 sierpnia 2023 r., do 29 lutego 2024 r.– uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2022 r.

Do wniosku o refundację podatku VAT odbiorca paliw gazowych w gospodarstwie domowym, o którym mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy – Prawo energetyczne, załącza fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych do tego odbiorcy przez to przedsiębiorstwo energetyczne obejmującą okres dotyczący wniosku oraz dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę.

Refundacja podatku VAT przysługuje za dostarczone paliwa gazowe w 2023r.
Oznacza to, że załączona faktura powinna obejmować rzeczywisty odczyt gazomierza.
Faktura prognozowana nie jest podstawą do wypłaty refundacji podatku VAT.

Refundacja podatku VAT nie przysługuje, jeżeli:
• paliwa gazowe służą jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej,
• średni miesięczny dochód netto przekracza 2100,00zł, w przypadku gospodarstwa domowego jednoosobowego, lub średni miesięczny dochód netto na osobę przekracza 1500,00zł, w przypadku gospodarstwa domowego wieloosobowego,
• wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe,
• wnioskodawca nie zgłosił kotła zasilanego paliwami gazowymi do CEEB,
• wnioskodawca korzysta z kotła zasilanego LPG.